Vi svarar gärna på era frågor

Det finns flera sätt att komma i kontakt med oss, beroende på vad du vill ha hjälp med.

Vi finns alltid här när du behöver oss

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor om ditt boende eller frågor relaterade till verksamheten. Vill du göra en serviceanmälan? Klicka här.

Bostäderna är egenutvecklade och ytsmarta vilket bidrar till rimliga hyror. Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas efter lokala behov i samarbete med kommunen. Nyproduktionen håller hög hållbarhetsstandard då byggnation sker främst i trä. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare.

Frågor om mitt nuvarande boende

    Om KlaraBo

    KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet. Strategin är att i tillväxtregioner förvärva befintliga bostadsfastigheter liksom mark för nyproduktion. Våra nyproducerade bostäder är egenutvecklade och ytsmarta, vilket bidrar till rimliga hyror. Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas efter lokala behov i samarbete med kommunen. Nyproduktionen håller hög hållbarhetsstandard, eftersom byggnation sker främst i trä. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare.

    Läs mer om oss

    © KlaraBo Sverige AB 2021 | GDPR | Cookies

    Skapad av Be Brightr