För hyresgäster

Här hittar du allt som är bra att veta för dig som redan har ett boende via oss på KlaraBo.

Vi finns alltid här när du behöver oss

Vi på KlaraBo är glada att du är hyresgäst hos oss. Trivseln har stor betydelse och det är vår förhoppning att du ska trivas i din nya miljö. Vi försöker göra fastigheterna och de närmaste omgivningarna så trivsamma som möjligt och hoppas att vi kan hjälpas åt i detta arbete.

Var finns min hyresavi? Får du grilla på balkongen? Vad gör jag om jag behöver hjälp? Vi svarar på era vanligaste frågor nedan. Finner du inte vad du söker? Kontakta ditt lokala kontor.

Vanliga frågor (FAQ)

Serviceanmälan

Har det hänt något? Vi finns alltid här för dig! Fyll i formuläret nedan så återkommer vi.


  Ordningsregler

  Hyran

  Hyran skall betalas i förskott varje månad. Tänk på att alltid betala din bostadshyra först vid akuta ekonomiska situationer. Betalas inte hyran i tid kommer du få ett inkassokrav, vilket medför en extra kostnad för dig. Om hyran fortfarande inte blir betald efter inkassokravet kommer du delges en uppsägning av ditt hyresavtal.

  Höga ljud

  Normalt skall det vara tyst i husen mellan 22.00 och 07.00. Om du planerar fest eller liknande, tänk på att informera dina grannar i god tid.

  Rökning

  Rökning är inte tillåtet i lägenheten. Om så ändå sker kommer du stå ersättningsskyldig för eventuella saneringsåtgärder. Fimpar skall kastas i askkopp.

  Förbjudet att mata djur och fåglar

  För att undvika skadedjur är det förbjudet att mata djur och fåglar inom fastighetens område.

  Balkonger

  Det är inte tillåtet att skaka mattor, fimpa eller aska från balkongen.
  Kol och gasolgrill får ej användas på balkongen. Blomlådor får inte hänga utanför balkongräcket. Tänk också på att inte vattna så att grannen under får vatten och jord på sin balkong/uteplats. Parabolantenner får inte monteras på balkongräcket, fasad, golv, väggar eller tak.

  Loftgångar

  Cyklar, barnvagnar eller liknande får ej placeras i loftgångarna. Loftgångarna är en brandväg och får ej blockeras.

  Gårdar

  Tänk på att gårdarna är en gemensam utemiljö och inte en rastplats för katter eller hundar. Om du skall grilla – tänk på att visa hänsyn mot grannar. Motorcyklar och mopeder får inte parkera på gården.

  Miljörum

  Varje enskild hyresgäst har ett ansvar för att sopsorteringen i miljörummen. Skrymmande föremål som kartonger måste skäras sönder innan de placeras i sopkärlen. Felsortering av sopor medför onödiga kostnader.

  Hemförsäkring

  Den som står för hyreskontraktet är alltid ansvarig för det som händer i och omkring lägenheten. Du måste själv teckna hemförsäkring för din lägenhet.

  Husdjur

  Om du har husdjur är du fullt ansvarig för det. Låt inte ditt husdjur störa omgivningen. Husdjur ska vara kopplade utomhus. Plocka upp efter hunden när du rastar den. Tänk även på att lösgående katter ofta förorenar sandlådorna. Mata inte herrelösa katter utomhus i bostadsområdet. Matrester lockar till sig råttor och möss. Ormar, spindlar och andra exotiska djur är inga lämpliga husdjur i ett hyreshus.

  Skadedjur

  Om du upptäcker skadedjur i lägenheten är du skyldig att omgående kontakta förvaltningen. Skadedjur kan lätt och snabbt sprida sig till andra lägenheter i fastigheten och bli ett stort problem för många boende.

  Brandskydd

  Alla lägenheter är försedda med brandvarnare. Du som hyresgäst ansvarar för att byta batterier på dessa. Tänk på att dra ut kontakter när du lämnar hemmet. Tänk på att släcka alla stearinljus och säkerhetsställ att spisen/ugnen är avstängd efter användning. Vi rekommenderar att du som hyresgäst har en brandsläckare i lägenheten.

  Flytta in

  Tillträde

  Du har rätt att tillträda bostaden på den utsatta inflyttningsdagen kl. 12.00. Skulle inflyttningsdagen inträffa på en lördag, söndag eller annan allmän helgdag sker inflyttningen nästkommande vardag kl. 12.00.

  Besiktning

  Vi städbesiktigar alla lägenheter. Är städningen inte tillfredställande kommer den avflyttade hyresgästen bli debiterad för ny städning.

  Hämta nycklar

  Kontakta förvaltningen för att komma överens om en tid för att kvittera ut nycklarna till lägenheten. När du hämtar nycklarna skall du ta med dig ditt hyreskontrakt, legitimation samt kvitto på inbetald hyra.

  Teckna hemförsäkring

  Enligt ditt hyreskontrakt skall du själv teckna en hemförsäkring. Har du ingen försäkring kan du bli skyldig att betala ersättning för de kostnader som uppstått i din lägenhet.

  Adressändra

  När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket (www.skatteverket.se/flytta ) så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till många myndigheter och företag.  Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk adressändring (www.adressandring.se). Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Du kan hitta lägenhetsnumret i husets entré, på din ytterdörr, på ditt postfack eller i ditt kontrakt. Du som är inneboende eller hyr lägenhet i andra hand ska inte ange c/o i din flyttanmälan. Du ska se till att ditt namn finns på dörren och på postboxen i entrén om det finns en sådan.

  Bredband, TV och telefoni

  KlaraBo har ingått ett avtal med Telia som innebär att varje lägenhet har tillgång till ett basutbud av tv-kanaler som aktiveras genom www.telia.se/aktivera alternativt genom att ringa Telias kundtjänst på 90 200, uppge adress och lägenhetsnummer.
  Vill man utöka sitt kanalutbud, skaffa bredband och telefoni kan man göra det genom att ringa Telias kundtjänst. För mer information om produkter och tjänster från Telia besök telia.se

  Digital TV

  KlaraBo har tecknat avtal med Telenor i Trelleborg, som innebär att du kostnadsfritt kan beställa en digital tv-box för att kunna ta del av det basutbud som vi erbjuder. Basutbuder innefattar SVT1, SVT2, SVT24, TV4, Barnkanalen samt Kunskapskanalen. Telenor skickar kostnadsfritt en box till dig vid beställning. Mer information och instruktioner här. Vid beställning, uppge kod: 2950-OU-MC. Om du vill ha ett större utbud eller teckna avtal med en annan tv-leverantör gör du detta genom att besöka www.trelleborg.openuniverse.se/erbjudanden.

  Parkeringsplats

  Till många av lägenheterna finns det parkeringsplatser. Vänd dig till förvaltningen för vidare information och hyra.

  Autogiroanmälan

  Vill du betala din hyra via autogiro?
  Fyll i denna blankett och posta den till:

  KlaraBo Autogiro
  c/o Fastighetssnabben AB
  Box 1449
  801 39 Gävle

  E-faktura

  Logga in via din internetbank och sök upp bankgironumret som står på din hyresavi Alternativt ”Klarabo Sverige AB” som e-faktura mottagare.
  Följ sedan instruktionerna.

  Dina skyldigheter

  Som hyresgäst har du vissa skyldigheter. Några av dem är att använda lägenheten som det avtalats, att hyran betalas i rätt tid och att du vårdar lägenheten väl. Du bör också uppträda så att grannarna inte störs.
  Hyresgästen ansvarar för förbrukningsmaterialet i lägenheten, såsom byte av glödlampor, lysrör, glimtändare, ungs- och kylskåpslampor.

  Hyresvärden eller dennes representant får inte gå in i lägenheten som du hyrt utan att ha kommit överens med dig först om besöket. Om hyresvärden eller dennes representant behöver utföra nödvändiga reparationer eller dylikt måste du släppa in denne.

  Meddela hyresvärden
  • Om du upptäcker fukt eller mögel ska du kontakta din hyresvärd omedelbart.
  • När du ska köpa en större hushållsmaskin som frysbox och disk- eller tvättmaskin. Fastighetens el- och avloppssystem kanske inte är dimensionerade för ytterligare installationer.
  • Meddela din hyresvärd om du har kranar som står och droppar.
  • Om det uppstår skada eller fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen.
  • Prata med hyresvärden innan du tapetserar om. Arbetet ska vara fackmannamässigt utfört. Du kan bli ersättningsskyldig när du flyttar om arbetet är slarvigt eller felaktigt gjort

  Flytta ut

  Uppsägning av lägenheten

  Uppsägning ska ske skriftligen senast vid det månadsskifte som infaller tre månader före önskad avflyttning. I uppsägningen ska det tydligt framgå adress, lägenhetsnummer och från vilken månad du vill säga upp lägenheten, uppsägningen ska undertecknas för att gälla. Du kan också ta en kopia på ditt hyreskontrakt och där fylla i din uppsägning. Ladda ner din uppsägningsblankett.

  Bor man i en hyresrätt hyr man lägenheten av fastighetsägaren.
  Vill man flytta är det en uppsägningstid på tre (3) månader, det betyder att du måste betala hyra i tre månader även om du vill flytta tidigare.
  En hyresgäst som missköter sig på något sätt, genom att till exempel betala hyra för sent, genom att störa sina grannar eller genom att hyra ut sin lägenhet i andra hand utan tillstånd, riskerar att bli uppsagd.

  Besiktning

  Lägenheten kommer besiktigas vid uppsägningen. Allt som hör till lägenheten ska finnas på plats vid besiktningstillfället, såsom dörrar, hatthylla, router med mera. Har man gjort egna installationer skall detta återställas innan avflyttningen. Besiktningsmannen ser över lägenheten efter skador och onormalt slitage. Kostnad för onormalt slitage bekostas av eller åtgärdas av hyresgästen innan utflyttning.

  Andrahandsuthyrning

  Den som upplåter sin bostad i andra hand måste ha tillstånd från KlaraBo. Om du har ett förstahandskontrakt och vill hyra ut din lägenhet måste du ha ett skäl till uthyrningen. KlaraBo godkänner att du hyr ut din lägenhet ett år i taget. Det är viktigt att man skriver ett kontrakt med sin andrahands-hyresgäst för att reglera vad som gäller för uthyrningen. Man är som hyresgäst ansvarig för lägenheten och för att hyra betalas trots att den är uthyrd i andra hand.

  Man riskerar att förlora sitt förstahandskontrakt om den som hyr i andra hand inte betalar hyran eller stör grannarna. Man får också ersätta hyresvärden för skador som orsakas av andrahandshyresgäster.

  Flyttstädning

  Lägenheten skall noggrant städas innan avflyttningen. Visar sig städningen vara bristfällig kan städavgift debiteras hyresgästen.

  Utflyttning

  Lägenheten lämnas senast kl 12.00 dagen hyresavtalet upphör att gälla. Om det sker en lördag, söndag eller helgdag kan utflyttning ske första vardagen därefter.

  Lämna nycklar

  Vid utflytt måste du lämna tillbaka alla nycklar som hör till lägenheten. Det gäller även de nycklar som du själv låtit tillverka och betalat för. Nycklarna lämnas enligt överenskommelse med hyresvärden. Observera att nycklar som inte återlämnas debiteras.

  Om KlaraBo

  KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet. Strategin är att i tillväxtregioner förvärva befintliga bostadsfastigheter liksom mark för nyproduktion. Våra nyproducerade bostäder är egenutvecklade och ytsmarta, vilket bidrar till rimliga hyror. Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas efter lokala behov i samarbete med kommunen. Nyproduktionen håller hög hållbarhetsstandard, eftersom byggnation sker främst i trä. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare.

  Läs mer om oss

  © KlaraBo Sverige AB 2021 | GDPR | Cookies

  Skapad av Be Brightr